Hijken - all over the world...daor dreit het um
horizontal_menu


left_menu

AED


Informatie over de buurtbus, dienstregeling't geruzie veurbij


Firefox - de snellere, veiligere en slimmere manier om op het web te surfen.

Weersverwachting voor Hijken

Dorpenoverleg Midden Drenthe


Ooit kende Hijken de vereniging van Dorpsbelangen, maar deze vereniging leidde de laatste jaren een slapend bestaan. In overleg met de voorzitter van Dorpsbelangen en de stichting Welzijn Beilen zijn in het najaar van 1999 in samenwerking met de werkgroep Welzijn Hijken verschillende personen benaderd om een nieuwe belangenvereniging op te richten.De vereniging is ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel voor Drenthe met als registratienummer 04070099.

De vereniging is lid van de Brede Overleggroep Kleine dorpen in Drenthe (BOKD) en het Dorpenoverleg Midden-Drenthe.


Wat doet HIJBEL zoal?

Een aantal voorbeelden: Hijbel fungeert als contactorgaan tussen inwoners van Hijken en de Gemeente. Dan gaat het o.a. over verbetering van de infrastructuur. In
samenwerking met de school organiseert Hijbel het jaarlijkse Ophijbelen; het schoonmaken van de bermen en speel-tuintjes. In samenwerking met de soos wordt het paasvuur georganiseerd en op dit moment steekt Hijbel veel energie in de totstandkoming van een MFA/Brede school.


Informatie

Het bestuur informeert de inwoners over de werkzaamheden van Hijbel via de website van de vereniging (www.hijken.com) en het dorpsblad Oes Hieker. U kunt onderwerpen aandragen via de secretaris of via het inloopspreekuur zoals vermeld in Oes Hieker.


Overkoepelende organisaties

De vereniging is lid van het Dorpenoverleg  Midden-Drenthe en de Brede Overleggroep Kleine dorpen in Drenthe (BOKD).


Wat is het doel van de vereniging?

De vereniging heeft ten doel de behartiging van de belangen van Hijken en zijn inwoners.
Onder Hijken wordt verstaan het dorp Hijken en omgeving.
Met omgeving wordt bedoeld de gebieden die voor één of meer openbare voorzieningen (zoals onderwijs) zijn georiënteerd op het dorp Hijken.


Wat is de plaats van HIJBEL in Hijken?

De Hijker Belangenvereniging wil een platform zijn waar inwoners van Hijken steun kunnen vragen bij het behartigen van de dorpsbelangen bij diverse instanties.
Bovendien wil Hijbel proactief zijn in het verdedigen of versterken van de belangen van Hijken en haar inwoners.

De inzet van Hijbel zal echter nooit strijdig mogen zijn met de gezamenlijk en door de inwoners van Hijken in meerderheid ingenomen standpunten. Het bestuur zal in de geest hiervan handelen. Hijbel kan, evenals vele andere verenigingen, een belangrijke rol spelen in het vergroten van de samenhang tussen inwoners of groepen van inwoners in het dorp  Hijken.


Bestuur

Ed Wamelink
voorzitter

Luc Schuring
penningmeester

Inge Rozema
secretaris

Allard Schuring
algemeen lid


e-mail: hijbel@hijken.com

Contributie

De contributie voor Hijbel bedraagt;
voor alleenstaanden €2,50
en voor gezinnen €5,00

juni 2013

sponsorbanner
Sponsors
Anja Eefting (kinder)fysiotherapie
Kapsalon Blitz
J & L Metalen
Adviesburo Invent
Logimest
Kwekerij Roïng
Roos van Hijken
Handelsonderneming Sattler
Timo Pomper - Kraanverhuur
Fouragehandel - W. van Dijk
Warmtewereld - Nieuwelink

Klussenbedrijf Harry Doornbos
Mechanisatiebedrijf Wasse b.v.

Timmerbedrijf Wijshake
Woonaccent Makelaars
Erik Pomper - pluimveebedrijf
Houthandel Hijken
Thuishuis Kevertje

Schnieders Autoservice

Minicamping De Tuinfluiter

Designerie

B&B Brink 1 Hijken

Sponsors
©copyright www.hijken.com