Hijken - all over the world...daor dreit het um
horizontal_menu


left_menu

AED


Informatie over de buurtbus, dienstregeling't geruzie veurbij


Firefox - de snellere, veiligere en slimmere manier om op het web te surfen.

Weersverwachting voor Hijken

Dorpenoverleg Midden Drenthe

Jeugdsoos "Onze Stee"
Klik op het logo om naar de website te gaan
Wat?
Een ontmoetingsplaats voor jongeren.
 
Voor wie?
Voor jongeren vanaf het voortgezet onderwijs. Legitimatie is verplicht!
 
Wanneer?
Elke vrijdag avond vanaf 19.30 uur.
Elke eerste zaterdag van de maand vanaf 19.00 uur.
Elke derde zaterdag  van de maand Tienersoos vanaf 19.00 uur.

Af en toe doen wij een thema avond. dus houd de agenda goed in de gaten.

 
Waar?
Op de bovenverdieping van 'de Dorpshoeve' in Hijken.
 
Entree?
Op soosavonden vragen wij geen entree. Soms vragen wij bij een speciale activiteit een wel eigen bijdrage.


Het logo
 Het logo van 'Onze Stee' is in 2005 gemaakt door Nicole van der Veen-Kerssies.
Het vogeltje dat uitvliegt, staat voor jeugd/jonge mensen (soosbezoekers). De laarsjes van de vogel staan voor een 'cool' imago, een eigen wil, 'op eigen benen staan'.


Bestuursregelement
Alcohol
1. Aan jongeren onder de 18 jaar mag geen alcoholhoudende dranken worden verkocht.
2. De leeftijdsgrenzen gelden ook voor indirecte verstrekking.
3. Barvrijwilligers moeten minimaal 16 jaar zijn.
4. Het is vrijwilligers en medewerkers niet toegestaan om tijdens de openingstijden alcoholhoudende dranken te drinken tijdens hun diensttijd.
5. Het is bezoekers, vrijwilligers en medewerkers niet toegestaan om tijdens de openingstijden alcoholhoudende dranken mee te nemen of te verhandelen. Dit is van toepassing in de soosruimte en de nabije omgeving.
6. Aan personen die in kennelijke staat van dronkenschap verkeren mag geen alcoholhoudende drank worden verstrekt of verkocht.
7. Personen die in kennelijke staat van dronkenschap verkeren kunnen de toegang worden geweigerd in de jeugdsoos.
8. Er mag geen drinken of glazen mee naar buiten worden genomen.
 
Drugs
1. Het is niet toegestaan om in de jeugdsoos of tijdens activiteiten van de Jeugdsoos drugs te gebruiken, bezitten of te verhandelen.
2. Het is niet toegestaan onder invloed van drugs aanwezig te zijn in de jeugdsoos of deel te nemen aan activiteiten.
3. Deze regels gelden zowel voor bezoekers, als voor vrijwilligers en medewerkers.
 
Sancties
Bij overtreding van genoemde regels houdt het bestuur van de jeugdsoos zich het recht voor maatregelen te nemen zoals zijn omschreven in het reglement. Deze maatregelen kunnen bestaan uit:
1. In beslag nemen van meegebrachte alcohol, dan wel drugs.
2. Verwijdering uit de jeugdsoos.
3. Ontzegging van de toegang.
4. Op de hoogte brengen van de ouders van de betrokkene.
5. Inschakeling van de politie.
 
Algemene bepalingen
- Dit reglement geldt vanaf 1 september 2005
- Dit reglement geldt tijdens alle openingsuren en/of activiteiten in het gebouw en op het terrein.
- Het bestuur of bevoegde medewerkers beslissen over de inschatting van de situaties.
- Bij overtreding van de regels kan het bestuur besluiten tot passende maatregelen.
- Schade wordt op de dader(s) herhaald.

Website:
www.facebook.com en dan Jeugdsoos Onze Stee opzoeken.
 
Bestuur jeugdsoos Onze Stee, 9 juli 2014

sponsorbanner
Sponsors
Anja Eefting (kinder)fysiotherapie
Kapsalon Blitz
J & L Metalen
Adviesburo Invent
Logimest
Kwekerij Ro´ng
Roos van Hijken
Handelsonderneming Sattler
Timo Pomper - Kraanverhuur
Fouragehandel - W. van Dijk
Warmtewereld - Nieuwelink

Klussenbedrijf Harry Doornbos
Mechanisatiebedrijf Wasse b.v.

Timmerbedrijf Wijshake
Woonaccent Makelaars
Erik Pomper - pluimveebedrijf
Houthandel Hijken
Thuishuis Kevertje

Schnieders Autoservice

Minicamping De Tuinfluiter

Designerie

B&B Brink 1 Hijken

Sponsors
ęcopyright www.hijken.com