Buurtbus Tijden

Met de Buurtbus gemakkelijk naar Beilen en Hoogersmilde. (€2,- per rit / €40,- pm.)

Met Buurtbus Hijken (lijn 520) reist u makkelijk en voordelig van uw dorp naar de voorzieningen in Beilen en vice versa. In Beilen kunt u ook overstappen op de treinen naar bijvoorbeeld Zwolle, Groningen en de buislijnen Emmen, Assen en Steenwijk. Per rit kunnen er 8 personen meerijden. De bus stopt bij haltes en op verzoek. 

Telefoon coördinator Willem Veldhuis: 06-23 47 37 34

Deze bus kan rijden door de inzet van een groep enthousiaste buschauffeurs die dit vrijwillig doen. De enige vergoeding die ze krijgen komt van de Buurtbusvereniging. De vereniging krijgt van het OV-bureau en de gemeente subsidie. Verder zijn er inkomsten van reclame op de bus en contributie van leden. Voor €2,50 per jaar kunt u lid worden en ondersteund u ons werk als buschauffeur op de Buurtbus in Hijken eo. 

Hoe? Maak €2,50 over naar nr: NL62 RABO 0306 5840 26 t.n.v. Buurtbusvereniging Hijken eo. met vermelding van: contributie en adres (straatnaam + huis nr + woonplaats)

Buurtbus bijzondere dagen 2020

Kerstvakantie 23-12-2019 t/m 5-1-2020 geen dienst

Krokusvakantie – 15 februari t/m 23 februari – wel dienst, 1e rit vervalt

Goede Vrijdag – 10 april – geen avonddienst

Paasmaandag – 13 april – geen dienst

Koningsdag – 27 april – geen dienst

Meivakantie – 25 april t/m 3 mei – wel dienst, 1e rit vervalt

Dodenherdenking – 4 mei – valt op een maandag, na rit van 18.00 uur verder geen dienst

Nationale Bevrijdingsdag – 5 mei – valt op een dinsdag, geen dienst

Hemelvaartsdag – 21 mei – geen dienst

Vrijdag – 22 mei – geen dienst

Pinkstermaandag – 1 juni – geen dienst

Hiekerfeest – 18 juni – geen avonddienst i.v.m. optocht

Zomervakantie –4 juli t/m 16 aug. – geen dienst

Herfstvakantie – 10 oktober t/m 18 oktober

Sinterklaasavond 5 december valt op een zaterdag, geen dienst

Kerstvakantie 19 december 2020 – 3 januari 2021