Vis Vereniging Ons Genoegen

Hengelsportvereniging Ons Genoegen is een vereniging voor en door Hijkernaren. De vereniging is opgericht op 14 maart 1949. Alleen inwoners woonachtig in Hijken kunnen lid worden van de vereniging.

Uitsluitend leden mogen op vertoon van een visakte van h.s.v. Ons Genoegen, vissen in het
Hijkermeer dat door de vereniging gepacht wordt van de Boermarke Hijken. Leden ontvang bij aangaan van het lidmaatschap eenmalig een vispas van Ons Genoegen. Bij verlies kan tegen betaling van € 2,50 een vervangende vispas aangevraagd worden.

Landelijke regelgeving omtrent sportvissen gelden ook voor het Hijkermeer en op de verenigingsakte kunnen aanvullende voorwaarden van toepassing zijn. Naast deze verenigingsakte dient een visser te beschikken over de landelijke Vispas. Er mag gevist worden op de hiervoor aanwezige steigers waarvan enkele ook geschikt zijn voor gebruik door minder validen. Gevangen vis dient te worden terug gezet.

Een lid kan een gastvisser meenemen indien hij/zij hiervoor een gastvergunning voor de duur van 1 dag heeft aangeschaft. Deze zijn á € 2,50 te verkrijgen bij het bestuur. Het lidmaatschap bedraagt voor senioren (16 jaar en ouder) € 5 per jaar, voor junioren bedraagt de contributie € 2,50 per jaar. Op 1 januari 2024 waren er 201 senior en 28 juniorleden.

De zeer lage contributie draagt er toe bij dat veel inwoners (ondersteunend) lid zijn, hoewel men niet deelneemt aan het vissen zelf. Maar door deze contributiebijdrage kunnen de steigers onderhouden worden en kan er eens per paar jaar pootvis uitgezet worden. Het bestuur juicht het toe dat vooral ook jeugd zich aanmeld als lid. Leden wordt gevraagd om er samen op toe te zien dat er niet illegaal gevist wordt in het Hijkermeer.

Nieuwe leden kunnen zich aanmelden via email bij: onsgenoegenhijken@gmail.com of via een van de bestuursleden. De betaling kan via een betaalverzoek via de bank of contant.

Het bestuur bestaat uit:
Henry Kruid voorzitter Westeinde 46 te Hijken
Johan Doornbos penningmeester Westkamp 16 te Hijken
Joop Eising secretaris Westeinde 11 te Hijken
Jan Meijering lid Westeinde 1 te Hijken
Marco Petstra lid Zwartingerkamp 4 te Hijken

Andere berichten

De Buurtbus

Met de Buurtbus gemakkelijk naar Beilen en Hoogersmilde. (€2,50 per rit / €40,- pm.) Met Buurtbus Hijken (lijn 520) reist u makkelijk en voordelig van uw dorp naar de voorzieningen

Meer lezen >

Uitleg vernieuwde website

De nieuwe website van Hijken.com staat online! Een nieuwe start waarbij alles draait om het eenvoudig delen van informatie. Om dat mogelijk te maken is de website zo opgebouwd dat

Meer lezen >