Het Hijkerveld

Het Hijkerveld

We zijn weer begonnen met het verwijderen van de opslag op de heide op het Hijkerveld en Kortewegbos. Totaal beslaat dit zo’n duizend hectare. Als expiriment steken we zo’n 400 boompjes uit de heide en deze gaan we hergebruiken voor de aanleg van een nieuw stuk bos bij Oranje. De werkzaamheden bij de veenbrug aan de Suermondsweg tussen Hooghalen en Smilde zijn bijna afgerond. Deze twee prehistorische bruggen zijn ontdekt tijden de vervening en ontginning. We hebben weer een open ruimte gemaakt rondom de veenbrug. De laagten moeten nu weer vollopen met water en binnenkort gaan we nog nieuwe liggers plaatsen in de brug. De waterhuishouding bij de vogelkijkhut op Oranje is ook aangepakt. De vloeivelden hebben deze zomer droog gestaan en daardoor zijn veel vogels verdwenen. Ook de zeldzame roodhalsfuut was hier niet meer te zien. Het water wat uit het Oranjekanaal wordt gepompt, gaat nu rechstreeks in de vloeivelden, zodat het waterpeil op hoogte blijft. Het teveel aan water loopt daarna naar het Diependal. Deze grote plas op het Hijkerveld zal dan ind e zomer ook vaker gedeeltelijk droog komen te staan. Het voordeel hiervan is dat dit weer andere soorten vogels aantrekt. Het Drentse landschap, Jan Nieuwenhout.