Verschillende werkzaamheden Hijkerveld

Beheergroep Hijkerveld.

De beheergroep Hijkerveld doet allerlei voorkomende werkzaamheden op het Hijkerveld, Korteweg bos, vogelreservaat Diependal/vogelkijkhut (Oranje), Smilder Oosterveld (Hoogersmilde) en  het Groote Zand ( Hooghalen). De totale oppervlakte beslaat zo’n 1500 ha.( bos, heide en water). In overleg met de rayonmanager zorgt de beheergroep (6 vrijwilligers) er voor dat deze gebieden goed onderhouden worden, zodat het voor mensen uit de omliggende dorpen en toeristen goed toeven is in deze natuurgebieden.

Prehistorische karrensporen Hijkerveld.

Het Hijkerveld werd in de prehistorie bewoond door boeren uit de steen- en ijzertijd. Later in de tijd zijn de boeren uit dit gebied naar het dorp Hijken vertrokken. In de nabijheid van de schaapskooi zijn de raatakkers, grafheuvels en karrensporen uit het verleden nog zichtbaar. In de omgeving van het vakantiehuis “Hertenhuisje” zijn we begonnen met de voorbereiding om de karrensporen uit het verleden weer duidelijker zichtbaar te maken. Er wordt een wandelroute aangelegd, aangegeven met veldkeien.  Op een informatiebord wordt uitleg gegeven over het ontstaan van deze karrensporen. Ze vormden een verbinding tussen Noord-en Zuidwest Drenthe. Verder wordt er een kar nagebouwd uit die tijd die gaat dienen als zitbank.

Insectenhotel.

Onlangs hebben we het insectenhotel bij de schaapskooi verplaatst en gerepareerd. Rondom het “hotel” hebben we zaad van akkerbloemen, die vroeger op de Drentse akkers voorkwamen, gezaaid. Er tegenover is er een bank geplaatst, zodat fietsers en wandelaars straks kunnen genieten van de bloemen en de insecten. 

Veenbrug Smilde.

De veenbrug in Smilde is zo’n 2000 jaar geleden aangelegd. Om door het onbegaanbare veen naar de overkant te komen, werden veenwegen of knuppelwegen aangelegd.  De veenbrug die in 1982 werd blootgelegd, was dringend aan renovatie toe. De boomstammen die er in liggen zijn verrot. In de winter hebben we 35 eiken met een doorsnede van 20 cm omgezaagd en ingekort op 2.80 meter. Het eikenbosje op Oranje moest worden uitgedund om andere eiken de ruimte te geven. Mannen van de reclassering hebben ze voor ons geschild. Ze gaan dan langer mee. Onlangs hebben we de verrotte boomstammen door 80 nieuwe vervangen. De bedoeling is dat er een nieuw fiets-voetpad aangelegd gaat worden vanaf Smilde langs de veenbrug. Deze sluit dan aan op de bestaande fietspaden. Zo kan dan een fietsroute ontstaan over het Hijkerveld naar Smilde en kan men de cultuur-historische elementen in het landschap bekijken.

Bovenstaande artikelen, aangevuld met foto’s, kun je ook bekijken op de website van Hijken.(www.hijken.com)

Het Drentse Landschap

Beheergroep Hijkerveld.

Jan Nieuwenhout