Visvereniging Ons Genoegen

Hengelsportvereniging Ons Genoegen is een vereniging voor en door Hijkernaren. De vereniging is opgericht op 14 maart 1949. Alleen inwoners woonachtig in Hijken kunnen lid worden van de vereniging.

Leden mogen op vertoon van een visakte van h.s.v. Ons Genoegen, vissen in het Hijkermeer dat door de vereniging gepacht wordt van de Boermarke Hijken. Naast deze verenigingsakte dient een visser te beschikken over de landelijke Vispas. Landelijke regelgeving omtrent sportvissen gelden ook voor het Hijkermeer en op de verenigingsakte kunnen aanvullende voorwaarden van toepassing zijn.

Er mag gevist worden op de hiervoor aanwezige steigers waarvan enkele ook geschikt zijn voor gebruik door minder validen. Een lid kan een gastvisser meenemen indien hij/zij hiervoor een gastvergunning voor de duur van 1 dag heeft aangeschaft. Deze zijn te verkrijgen bij het bestuur.

Het lidmaatschap bedraagt voor senioren (16 jaar en ouder) € 4 per jaar, voor junioren bedraagt de contributie € 1,5 per jaar. Op 1 januari 2020 waren er 195 senior en 20 juniorleden. De zeer lage contributie draagt er toe bij dat veel inwoners lid zijn, hoewel men zelf niet deelneemt aan het vissen zelf. Maar door deze contributie kunnen de steigers onderhouden worden en kan er eens per paar jaar pootvis uitgezet worden.

Het bestuur juicht het toe dat vooral ook jeugd zich aanmeld als lid. Leden wordt gevraagd om er samen op toe te zien dat er niet illegaal gevist wordt in het Hijkermeer. Nieuwe leden kunnen zich aanmelden via email bij: onsgenoegenhijken@gmail.com of via een van de bestuursleden. De betaling kan via een betaalverzoek via de bank of contant. Het bestuur heeft de voorkeur voor betaling via de bank. 

Het bestuur bestaat uit:

Henry Kruid (voorzitter) Westeinde 46 te Hijken
Johan Doornbos (penningmeester) Westkamp 16 te Hijken
Joop Eising (secretaris) Westeinde 11 te Hijken
Jan Meijering (lid) Westeinde 1 te Hijken
Marco Petstra (lid) Zwartingerkamp 4 te Hijken

Lid worden?