Oranjevereniging

Uitstel Ledenvergadering

Het bestuur van de Oranjevereniging Hijken e.o. heeft besloten de aangekondigde
ledenvergadering op woensdag 8 april a.s., vanwege het coronavirus, uit te stellen.
Zodra hiervoor een nieuwe datum is vastgelegd, brengen we u op de hoogte via Oes Hieker.


Met vriendelijke groet,


Oranjevereniging Hijken e.o.
Het bestuur