Hieker verenigingen

Hier vind u de (meeste) verenigingen die in Hijken te vinden zijn.

Ook vind u hier Stichtingen, zoals Stichting Activiteitenwerk Hijken e.o. en Stichting Welzijn Hijken.

 

Visvereniging “Ons Genoegen”

Buurtvereniging De Woert

Buurtvereniging OrKa

Muziekgroep Miskend Talent

Promotiegroep Hijken

Kinderwerk Hijken

Activiteitencommissie “De Dorpshoeve”

Stichting Welzijn Hijken

Boermarke Hijken

Toneelvereniging “Hierna Beter”

Begrafenisvereniging Hijken en Omgeving.

Oranjevereniging Hijken

Biljartvereniging “De Dorpshoeve”

Damclub Hijken DTC

Hijkerbelangen vereniging “Hijbel”

HHCombi

IJsvereniging “De Volharding”

Klootschietvereniging Hijken

Visvereniging “Ons Genoegen”

Buurtbusvereniging Hijken e.o.